Windows

Share Key Win 8.1 Miễn Phí + Cách Kích Hoạt Windows 8 / 8.1

Natutool tổng hợp Key Win 8.1 gửi đến các bạn đang sử dụng hệ điều hành này để kích hoạt bản quyền thành công. Không những vậy, bài viết còn mang đến kiến thức bổ ích để bạn Active Windows 8.1 miễn phí mà không cần sử dụng đến key. Đọc ngay và bỏ túi bí quyết hay để áp dụng bạn nhé!

Tổng hợp Key Win 8.1 miễn phí của các phiên bản

Win 8.1 được Microsoft tung ra vào năm 2013. Nó bản được nâng cấp và sữa lối của Windows 8 trước đó. Để giúp các bạn có thể kích hoạt bản quyền khi sử dụng Windows 8.1 cho máy tính, Natutool tổng hợp và gửi đến bạn các Key Win 8.1 Active miễn phí như sau:

Key Win 8.1 Cập Nhật Mới Nhất 2022

Tổng hợp các key mới nhất cho Win 8.1 Professional, Professional N, Enterprise, Enterprise N như sau:

 • N323T-4GBFK-TJVQ4-4F9DV-7QVQQ
 • TFNF2-PQYFG-T6DK9-TXPW2-GQ6VD
 • HNDHT-PC76K-J326T-2WW4P-3YGVD
 • 872NP-3M6YC-HWB2R-R7D3B-92C7D
 • M9NW8-XVHP2-RTHCM-FV79R-MWP7D
 • VJTXT-TNPCQ-D7KF8-B2QCJ-VH4X3
 • 7F24K-3N7R8-69T3T-H49TH-JQJK3
 • W3NFR-FPDD6-PWKFQ-KDDK8-4VTVD
 • 8NW9T-PXC7J-8RM77-HTDKB-QJY93
 • 6FDFQ-NQP2C-BK89J-9PXT4-HQVQQ
 • YJV26-2N2DW-3V6PC-XQ7R9-2YRX3
 • Q3HB8-NBYDC-KQ8GC-PY6PR-VMGVD
 • 6CRMR-7NTXJ-DMQVM-9G8YY-G29HD
 • F77XN-XBBQ4-JF3Y7-94XR9-2YRX3
 • TCK8T-YMN2D-XGT6W-Q3624-CR27D

Key Win 8.1 bản Home (cả 32bit/64bit)

 • FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3
 • T3NJK-3P683-2T7BJ-2X27F-8B2KV
 • HB39N-V9K6F-P436V-KWBTC-Q3R9V
 • G9XNM-YYY38-8R9HM-YFPTX-T8XT7
 • CR8NG-63KCR-X2MPD-G7M7P-GQ4DH
 • NGMMV-FVDXB-QP6XF-9FTRT-P7F9V
 • 6PN82-R4BBH-XX8K2-DCK84-VMFDH
 • QGR4N-78PMD-KCRQ7-83BXT-YG667
 • BTNJ7-FFMBR-FF9BH-7QMJ9-H49T7
 • 7TWWK-WNB2W-VRVPV-XG6RV-MBFDH
 • HN42W-QF3D6-2KM6W-C79XK-JW8XV
 • RFQ3N-4Y4XR-JY9PV-883PR-BY2KV
 • N4WY8-DVW92-GM8WF-CG872-HH3G7
 • ND8P2-BD2PB-DD8HM-2926R-CRYQH
 • VC972-N7YXW-G9WQY-VBDP4-GXT67
 • 2VTNH-323J4-BWP98-TX9JR-FCWXV
 • D7KN2-CBVPG-BC7YC-9JDVJ-YPWXV

Key Win 8.1 Pro (32bit/64bit)

 • 4WPNB-F8F68-P2RYR-Y7QFW-33R9V
 • 6P3RV-NKC86-WKBPP-MRDHT-WW8XV
 • 6W4NX-R4K9W-2HGYR-7XYDB-6VF9V
 • QHRT7-BNHCX-W43BC-FPYBR-K4PKV
 • TXPW4-R4NQM-44JJ2-TY6TD-M7RDH
 • W8NRD-JQY8C-MYKKG-HYJK6-V49T7
 • CGWVF-N3VMK-CVG7W-MBB9Y-MY2KV
 • D46QW-N3M4H-RY93J-DPMPY-43G67
 • QGQN6-KVGDF-3RYWW-XRWTM-88CKV
 • CQ2PJ-C7MJC-T3RBP-NMWJH-2RYRQ
 • JRMHB-9F327-NDT76-4T9KR-DJXWD
 • 4PQWW-PPNY7-XJ8RJ-V6C4T-FVRFQ
 • JC9DV-2P37N-DKD3W-MKKV4-6Q4FQ
 • PGB97-GJMN2-XB3CX-T86FB-88CM3
 • B783Q-MB34J-NG6K3-WH82J-82KWD
 • 9DDD3-84PXF-QNPXF-3PV8Q-G8XWD
 • TWHQX-8CH4Y-39DN9-VD7MG-WW8Y3
 • GY8MV-86KDB-4XGNP-X3Y76-72WY3
 • 66HJB-X2N4J-Y42JB-T6GDB-RCWY3
 • HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
 • MBFBV-W3DP2-2MVKN-PJCQD-KKTF7
 • XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
 • 34NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
 • FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H
 • 6RH4V-HNTWC-JQKG8-RFR3R-36498
 • 4Y8N3-H7MMW-C76VJ-YD3XV-MBDKV
 • 28VNV-HF42G-K2WM9-JXRJQ-2WBQW
 • PGB97-GJMN2-XB3CX-T86FB-88CM3
 • B783Q-MB34J-NG6K3-WH82J-82KWD
 • 66HJB-X2N4J-Y42JB-T6GDB-RCWY3
 • 6RH4V-HNTWC-JQKG8-RFR3R-36498
 • Y8N3-H7MMW-C76VJ-YD3XV-MBDKV
 • 6RH4V-HNTWC-JQKG8-RFR3R-36498
 • XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH
 • DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
 • NF32V-Q9P3W-7DR7Y-JGWRW-JFCK8
 • 9XNM-YYY38-8R9HM-YFPTX-T8XT7
 • T3NJK-3P683-2T7BJ-2X27F-8B2KV
 • NTTX3-RV7VB-T7X7F-WQYYY-9Y92F
 • ND8P2-BD2PB-DD8HM-2926R-CRYQH
 • 4Y8N3-H7MMW-C76VJ-YD3XV-MBDKV
 • BDDNV-BQ27P-9P9JJ-BQJ96-KTJXV
 • YMMV-FVDXB-QP6XF-9FTRT-P7F9V
 • CR8NG-63KCR-X2MPD-G7M7P-GQ4DH
 • MBFBV-W3DP2-2MVKN-PJCQD-KKTF7
 • 84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V
 • BTNJ7-FFMBR-FF9BH-7QMJ9-H49T7
 • QGR4N-78PMD-KCRQ7-83BXT-YG667
 • HB39N-V9K6F-P436V-KWBTC-Q3R9V
 • XWCHQ-CDMYC-9WN2C-BWWTV-YY2KV
 • RRYGR-8JNBY-V2RJ9-TJP4P-749T7

Danh sách Key Win 8.1 Enterprise bản 32bit/64bit

 • DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
 • KKPMN-469HY-H6V43-T8VX2-8W8XV
 • T3NJK-3P683-2T7BJ-2X27F-8B2KV
 • TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
 • FJKDI-3DRJD-7D38SO-DFNDJ-FJKDI
 • DHJSU-V9KF6-FHJDU-KWBTC-DFJDU
 • 4NMMK-QJH7K-F38H2-FQJ24-2J8XV
 • 84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V
 • MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH
 • JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
 • 3FCND-JTWFM-24VQ8-QXTMB-TXT67
 • GX9N8-4H2FH-D987T-BQ9GK-XKT67
 • 3NHJ7-3WWQK-4RFTH-8FHJY-PRYQH
 • 988NM-XKXT9-7YFWH-H2Q3Q-C34DH
 • TGXN4-BPPYC-TJYMH-3WXFK-4JMQH
 • N9C46-MKKKR-2TTT8-FJCJP-4RDG7
 • Q4NBQ-3DRJD-777XK-MJHDC-749T7

List Key Windows 8.1 Ultimate 32/64bit

 • DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
 • KKPMN-469HY-H6V43-T8VX2-8W8XV
 • T3NJK-3P683-2T7BJ-2X27F-8B2KV
 • DFHJDU-QJH7K-FJDJ-FQJ24-DFJD
 • 3FCND-JTWFM-24VQ8-QXTMB-TXT67
 • GX9N8-4H2FH-D987T-BQ9GK-XKT67
 • TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
 • MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH
 • JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
 • FJKDI-3DRJD-7D38SO-DFNDJ-FJKDI
 • DHJSU-V9KF6-FHJDU-KWBTC-DFJDU

Hướng dẫn cách nhập Key Win 8.1 kích hoạt bản quyền

Các bạn có được list key do Natutool chia sẻ ở trên, các bạn hãy dùng nó để nhập vào Win để Active bản quyền. Cách thực hiện rất đơn giản như sau:

Bước 1: Tại Desktop, các bạn nhấn chuột phải vào This PC, sau đó chọn Properties.

kich-hoat-ban-quyen-bang-key-win-8-1
Chọn Properties

Bước 2: Sau đó các bạn nhấn chọn System, sau đó các bạn nhấn chọn vào mục Activate Windows.

kich-hoat-ban-quyen-bang-key-win-8-1-mien-phi
Nhấn chọn vào Activate Windows

Bước 3: Tại cửa sổ nhấn Key như hình, các bạn tiến hành nhập Key vào khung Enter Your Key. Sau đó các bạn nhấn Next để tiếp tục kích hoạt. Tuỳ thuộc phiên bản Windows 8.1 trên máy tính của bạn để chọn Key nhập phù hợp từ chia sẻ của Natutool ở trên.

kich-hoat-ban-quyen-bang-key-win-8-1-cho-may-tinh
Nhập Key vào khung Enter Your Key

Bước 4: Sau đó tại cửa sổ System sẽ hiện thị thông báo Windows is activated ở mục Windows Activation là thành công rồi các bạn nhé!

kich-hoat-ban-quyen-bang-key-win-8-1-thanh-cong
Thông báo Windows is activated kích hoạt bản quyền thành công

Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp do lượng người sử dụng cùng một key quá lớn, các bạn hãy thay đổi các key để Active thành công nhé! Ngoài ra, các bạn có thể sử dụng một số cách không cần đến key cực hay.

Hướng Dẫn Active Windows 8.1 Vĩnh Viễn không cần key

Cách 1: Active Win 8.1 tự động bằng CMD

Cách kích hoạt bản quyền Windows 8.1 các phiên bản miễn phí và thành công 100% cực đơn giản bằng CMD. Để thực hiện, các bạn tiến hành theo các bước hướng dẫn sau:

LƯU Ý: Cần Tắt Windows Defender trước khi giải nén và kích hoạt Win 8.1 bằng CMD thủ công bạn nhé

Bước 1: Tải file .txt về máy – TẠI ĐÂY. Sau đó mở file lên.

Bước 2: Tiến hành đổi tên file vừa tải về sang .cmd ở đây Natutool đổi thành 1click.cmd.

cach-kich-hoat-win-8-1-bang-cmd
Đổi tên file vừa tải về sang .cmd

Bước 3: Nhấn chuột phải vào file bạn vừa đổi tên ở trên, sau đó chọn Run as administrator.

cach-kich-hoat-win-8-1-bang-cmd-tu-dong
Chọn Run as administrator

Bước 4: Khi giao diện hiển thị như hình, các bạn chỉ cần nhấn phím Enter là hệ thống sẽ tự động kích hoạt bản quyền Win trên máy tính của bạn.

cach-kich-hoat-win-8-1-bang-cmd-mien-phi
Nhấn phím Enter

Bước 5: Bạn chờ hệ thống kích hoạt, cho đến khi xuất hiện dòng thông báo Product activated successfully là thành công. Lúc này các bạn nhấn N (No) để tắt đi là xong.

cach-kich-hoat-win-8-1-bang-cmd-thanh-cong
Thông báo Product activated successfully là thành công

Cách 2: Kích hoạt bản quyền Win 8.1 miễn phí với 1 Click

Không cần mua Key bản quyền, bạn hoàn toàn có thể Active miễn phí bằng phần mềm KMSpico cực đơn giản. Đây là bí quyết nhanh, gọn chỉ với một click nhẹ nhàng là thành công. Cách thực hiện như sau:

LƯU Ý: Cần Tắt Windows Defender trước khi giải nén và kích hoạt Win 8.1 bằng 1 Click bạn nhé

Bước 1: Tải File Active Win 8.1 với 1 Click – TẠI ĐÂY. Sau khi tải xong, các bạn nhấn vào Download, và tiến hành giải nén file vừa tải.

cach-kich-hoat-win-8-1-bang-kmspico
Tiến hành giải nén file vừa tải

Bước 2: Sau đó các bạn tiến hành chạy file AutoPico.exe để cài đặt công cụ lên PC.

cach-kich-hoat-win-8-1-bang-kmspico-mien-phi
Chạy file AutoPico.exe

Bước 3: Sau khi cài đặt thành công, các bạn nhấn mở Tool này lên. Tại giao diện Main, các bạn chỉ cần nhấn nút đỏ là phần mềm sẽ tự động kích hoạt bản quyền Win trên máy tính của bạn.

cach-kich-hoat-win-8-1-bang-kmspico-don-gian
Nhấn nút đỏ

Bước 4: Sau khi Active xong, các bạn mở System lên để kiểm tra, tại Windows Activation hiển thị Windows is Activated là bạn đã thành công.

cach-kich-hoat-win-8-1-bang-kmspico-thanh-cong
Kích hoạt thành công Win 8.1

Cách 3: Active Win 8.1 miễn phí bằng CMD tự động

Các bạn có thể sử dụng công cụ AIO Tool để kích hoạt bản quyền miễn phí Windows 8.1 cực đơn giản. Cách thực hiện rất dễ dàng, các bạn chỉ cần tiến hành theo các bước hướng dẫn sau:

LƯU Ý: Cần Tắt Windows Defender trước khi giải nén và kích hoạt Win 8.1 bằng CMD tự động bạn nhé

Bước 1: Tải File Active CMD Win 8.1 Tự động – TẠI ĐÂY. Sau đó tiến hành giải nén file vừa tải về. Nhấn chọn file đã giải nén xong rồi chọn Run Adminastrator.

kich-hoat-ban-quyen-win-8-1-bang-aio-tool
Chọn Run Adminastrator

Bước 2: Nhấn phím O.

kich-hoat-ban-quyen-win-8-1-bang-aio-tool-v3-1-3
Nhấn phím O

Bước 3: Nhấn phím 1.

kich-hoat-ban-quyen-windows-8-1-bang-aio-tool
Nhấn phím 1

Bước 4: Nhấn phím T.

kich-hoat-ban-quyen-win-8-1-bang-aio-tool-mien-phi
Nhấn phím T

Bước 5: Nhấn phím bất kỳ.

kich-hoat-ban-quyen-win-8-1-bang-aio-tool-don-gian
Nhấn phím bất kỳ

Bước 6: Nhấn phím số 4.

kich-hoat-ban-quyen-windows-8-1-voi-aio-tool
Nhấn phím số 4

Bước 7: Nhấn phím T.

huong-dan-su-dung-aio-tool-kich-hoat-win-8-1
Nhấn phím T

Bước 8: Nhấn phím bất kỳ.

active-ban-quyen-windows-8-1-bang-aio-tool
Nhấn phím bất kỳ

Bước 9: Nhấn phím 2 để kiểm tra kích hoạt bản quyền Win 8.1 hay chưa. Còn bạn muốn muốn kiểm tra thì nhấn phím 8.

kich-hoat-ban-quyen-win-8-1-bang-aio-tool-thanh-cong
Nhấn phím 8

Kết Luận: Bài viết trên không chỉ gửi đến bạn Key Win 8 mới nhất của nhiều phiên bản mà còn hướng dẫn bạn cách để nhập key kích hoạt bản quyền. Ngoài ra, nếu sử dụng key không thành công, Natutool cũng là hướng dẫn bạn một số cách Active Windows 8.1 không cần key cực đơn giản. Chúc các bạn kích hoạt thành công và tận hưởng những tính năng tuyệt vời của Windows nhé!

Bấm vào đây để lấy mã giảm giá

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 • Link lỗi, Hỗ trợ mật khẩu? Hãy để lại bình luận
Back to top button