Windows

Danh sách các phần mềm máy tính dành cho Hệ điều hành Windows của Microsoft. Bạn có thể tải và cài đặt trên hầu hết các hệ điều hành Windows bao gồm Windows XP, Windows 7, 8, 8.1, Widnows 10,… Danh sách dưới đây bao gồm một số phần mềm cài đặt trên máy tính Windows và kích hoạt hệ thống Windows,…

Back to top button